Ingen jordskjelv av styrke 4.0 eller større innen 200 mi rapportert i siste 7 dager.

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days
USGS World Earthquake Map Legend

Kart og data levert av United States Geological Survey.